Tajuk Projek:

Merekabentuk dan Membina Sudut Galeri dan aktiviti untuk Airfoil Service - Damansara Utama

Airfoil Service adalah sebuah firma kejuruteraan aeronautik usahasama dengan Lufthansa Aircraft dan MTU Jerman. Membaikpulih bilah tarbin enjin-enjin jet komersil tempatan dan antarabangsa. Ruang galeri dan informasi ini direkabentuk bagi memenuhi keperluan korporat. Berfungsi sebagai ruang aktiviti dan penilaian bagi kakitangan firma Airfoil Service.

Siap dalam masa 2 minggu pembinaan serta 2 minggu rekabentuk.

Bersaiz 10 X 12 kaki.

Kos keseluruhan hanya: RM30,000.

Sudut Galeri Airfoil Service

Ketika dalam fasa cadangan rekabentuk dan persetujuan akhir.

Ketika proses cadangan rekabentuk

Lukisan pembinaan

Lukisan Pembinaan

Lukisan Pembinaan

Lukisan binaan dan spesifikasi yang akan disiapkan oleh kontraktor yang dilantik oleh 1kedai

Proses Pembinaan

Siap dibina sepenuhnya

Siap dibina

 

 

Go to top